КТП практичних занять та лекцій

КТП практичних занять з анатомії людини для студентів 1-го курсу стоматологічного факульту

KTП практичних занять з анатомії людини для студентів 2-го курсу медичного факультету (молодщі спеціалісти)

KTП практичних занять з анатомії людини для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету (молодщі спеціалісти)

KTП практичних занять з клін. анатомії та оперативної хірургії для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету (молодщі спеціалісти)

КТП практичних занять з анатомії людини для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету

 

КТП лекцій з анатомії людини для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету

КТП лекцій з анатомії людини для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету

КТП лекцій з анатомії людини для студентів 2-го курсу медичного факультету (молодші спеціалісти)

КТП лекцій з анатомії людини для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти)

КТП лекцій з клін. анатомії та оперативної хірургії для 2-го курсу стоматологічного факультету